Gå til hovedindhold

NUSSA

Vi benytter NUSSA, som betyder: Neuroafffektiv Udvilklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet

Tegnet illustration af to børn, der holder hinanden i hånden

Et NUSSA-forløb varer i ca. 20 minutter. Børnegruppen er på ca. seks børn, som er sammensat så de er så homogene, som muligt, set ud fra deres emotionelle og sociale udviklingsniveau.

Der er en karavanefører, som ofte er vores ressourcepædagog og en assistent, som er den voksen, som børnene følges med.

Karavaneføreren øver børnene i at kunne i afstemme sig og at kunne regulere sig i forhold til den voksne.

Der er en tydelig start med præsentation af alle medvirkende og en aktivitet, med instrukser til reguleringslege og en tydelig slutning, efterfulgt af afslapning. Inden børnene går fra seancen bliver hvert barn spurgt om, hvordan det har været at være med.

Den samme gruppe børn og voksne er sammen hver gang.