Gå til hovedindhold

Værdigrundlag

Børnehavens værdigrundlag.

Billedet viser Børneby Østers logo. Billedet viser børn der holder hinanden i hånden.
  • Alle skal sikres indflydelse på egen hverdag.
  • Der skal være en kultur bygget på gensidig tillid og respekt samt troen på de andres opbakning og retten til at fejle.
  • Vi vil tillægge hinandens handlinger positive intentioner og dermed sikre en god og positiv "ånd" i huset.
  • Alle skal mødes med passende udfordringer, idet vi tror det giver den enkelte øget selvværd/selvtillid og hermed følelsen af at gøre en forskel.
  • Vi forventer, at den enkelte tager ansvar for fællesskabet.
  • Anerkendelse er en forudsætning for positive relationer og et godt samarbejde.
  • Det er alles ansvar, at der er en god kommunikation og et højt informationsniveau.