Gå til hovedindhold

Børneby Øster

Børneby Øster er en kommunal daginstitution beliggende i den østlige del af Ikast by. Vi arbejder ud fra tanken om, at alle skal have mulighed for at føle sig inkluderet.

Børn sidder i en rundkreds

Velkommen til Børneby Øster, som er en daginstitution med ca 100 børn indmeldt.

Børnene fra almen er samlet i 42b pr. januar 2022. Børnene er i alderen 3 år til ca. 6 år. Børnene er fordelt på tre stuer, som hedder Lærkestuen, Frøerne og Ulvene.

Børnene, som er visiteret til en plads i børnehaven er i 42a og i Multihuset. I 42a er skolen og SFO tilhørende.

Børnene kan være fra 0 år til 16 år.

Vi er særligt optaget af inklusion og gør, hvad der er muligt for at rumme alle børn med de behov, det enkelte barn har.

Vi ser det som vores opgave, at vise børnene den mangfoldighed der er i fællesskabet, som de nu er blevet en del af. Vi arbejder derfor på at gøre det muligt for børnene, at være så meget på tværs af grupperne som det er muligt. Børnene er sammen på legepladsen hver dag og vi har mindre legepladser for de børn, som ikke rummer helt så mange børn omkring sig.

Det er måske første gang i barnets liv at det oplever at være i et stort fællesskab hele dagen. Jeres barn har  måske været passet hjemme, i dagplejen eller i vuggestuen, men stadig i mindre grupper. Så når jeres barn kommer i børnehave, så er der flere børn omkring barnet hele dagen.

Vi ved, at det for nogle børn kan virke overvældende. Vi har indrettet hverdagen i børnehaven sådan, at børnene i løbet af en dag er i så små grupper som det er muligt og med en voksen tilknyttet gruppen.

Personalets sammensætning er fordelt sådan, at de ansatte er pædagoger, en ressourcepædagog, ergoterapeuter, pædagogisk assistenter og pædagogisk medhjælpere, som arbejder i stueteams. Vi har indrettet personalets mødetider sådan, at de passer til børnenes mødetider i løbet af dagen. Mest personale når der er flest børn.

Vi er opmærksomme på, hvilke børnegrupper vi har og vi vægter at tilbuddet skal passe til barnet og ikke omvendt. 

Når barnet forlader børnehaven har vi en overlevering med barnets skole. Hvis der er noget helt særligt, er forældrene også inviteret med til dette møde.