Skip to main content

Specialgrupperne

Æblehaven, Kastanjestuen og Bøgestuen er stuer med børn, som er visiteret til et specialpædagogisk tilbud.

I Børneby Øster har vi ud over de almene børnehavebørn også visiterede børn, som er børn i alderen 0-6 år. Det er børn som har brug for særlig specialpædagogisk støtte. Vi er i år normeret til 20 børn.

Børnene visiteres hertil gennem visitationsmøder, som afholdes fire gange årligt. Børnehaven sidder med til disse møder.

Vi vurderer ud fra de beskrivelser vi får af vores tætte samarbejdsparter fra sundhedsplejen, dagplejen og PPR småbørn, hvilken gruppe barnet skal tilknyttes. For os er det vigtigste at rammerne og fællesskabet matcher barnet og ikke omvendt.

Vi prioriterer, at personalet på specialgrupperne har erfaring, viden og uddannelse inden for det specialiserede felt.
Inden barnet starter afholder vi indskrivningsmøde i Børneby Øster, hvor PPR-småbørn sidder med.

Her starter det tætte forældresamarbejde. Forældrene er meget vigtige samarbejdspartnere igennem hele barnets tid i børnehaven. Vi sikrer at overgangen bliver så mild som mulig.

Efter de første 3 mdr. taler om barnets start i børnehaven. Vi har på det tidspunkt også lært barnet så småt at kende og vi kan begynde at fastsætte de første fokusmål og ofte bygger vi videre på de mål der er arbejdet med i fx dagplejen. PPR-småbørn sidder igen med her.

Vi har statusmøde hvert halve år, hvor alle der er ind over eller på vej ind over barnets sag sidder med. Barnets kontaktpædagog har inden mødet udarbejdet en statusrapport og det samme har fx fysioterapeuten, talekonsulenten, småbørnspsykologen og synskonsulenten.

Året inden barnet skal starte i skole, inviteres distriktsskolelederen med til efterårets statusmøde, så de får kendskab til barnet i deres skoledistrikt og kan derved danne sig et billede af barnet og om de kan skabe et skoletilbud på distriktsskolen eller barnet skal i skolevisitation til et andet tilbud.