Gå til hovedindhold

Specialgrupperne

Æblehaven, Kastanjestuen og Bøgestuen er stuer med børn, som er visiteret til et specialpædagogisk tilbud.

Billedet viser børn der er ved at lægge kastanjer i jorden.

I Børneby Øster har vi børn, som er visiteret til et specialpædagogisk tilbud. Børnene er i alderen 0-6 år.  

Stuerne hedder Bøgestuen, Æblehaven og Birkestuen og er samlet i 42a.

Børnene visiteres hertil gennem visitationsmøder, som afholdes fire gange årligt. Børnehaven sidder med til disse møder.

Vi vurderer ud fra de beskrivelser vi får fra vores tætte samarbejdspartnere fra sundhedsplejen, dagplejen og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) småbørn, hvilken gruppe barnet skal tilknyttes. For os er det vigtigt at rammerne og fællesskabet matcher barnet og ikke omvendt.

Vi prioriterer, at personalet på specialgrupperne har erfaring, viden og uddannelse inden for det specialiserede felt.
Inden barnet starter, afholder vi indskrivningsmøde i Børneby Øster, hvor PPR-småbørn sidder med.

Her starter det tætte forældresamarbejde. Forældrene er meget vigtige samarbejdspartnere gennem hele børnehavetiden. Vi sikrer at overgangen til skole bliver så god som mulig.

Når barnet har gået i børnehaven i ca. tre måneder mødes forældre og kontaktpædagog og taler om barnets start i børnehaven. Vi har på det tidspunkt lært barnet så småt at kende og vi kan begynde at fastsætte de første fokusmål og ofte bygger vi videre på de mål der er arbejdet med i fx dagplejen. PPR-småbørn sidder igen med her. 

Vi har statusmøde hvert halve år, hvor alle der er ind over eller på vej ind over barnets sag sidder med. Barnets kontaktpædagog har inden mødet udarbejdet en statusrapport og det samme har fx fysioterapeuten, talekonsulenten, småbørnspsykologen og synskonsulenten. 

Året inden barnet skal starte i skole, inviteres distriktsskolelederen med til efterårets statusmøde, så de får kendskab til barnet de kan derved danne sig et billede af barnet og overveje om de kan skabe et skoletilbud på distriktsskolen eller om barnet skal i skolevisitation til et andet tilbud.