Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Velkommen

til Børneby Øster

 

Børneby Øster er en stor børnehave med 130 børn i gennemsnit fordelt på 3 huse, beliggende i den sydøstlige del af Ikast by.

Adressen er Sønderparken 40-42a-42b.

Hvert hus fungerer i det daglige som selvstændige enheder, således at det for det enkelte barn og dets forældre opleves som en lille institution i trygge rammer. Hvert hus har egen dejlig legeplads.
Vi har samtidig fordelene ved at være et stort hus med fælles ledelse, fælles værdigrundlag og fælles økonomi.

Der er ialt 8 børnegrupper, heraf 2 specialgrupper.

Det er Ikast Brande kommunes vision, at alle børn har mulighed for at indgå i inkluderende miljøer. Se mere på kommunens hjemmeside. I den forbindelse er alt personalet i institutionen uddannet til at arbejde med inklusion.

Personalet er ligeledes uddannet i DUÅ-dagtilbud (De Utrolige År)

Afdelingerne:

Fælles for de tre afdelinger er, at vi overordnet arbejder ud fra en inkluderende tankegang på baggrund af hele institutionens værdigrundlag, som understøtter kommunens værdigrundlag.

Vores aktiviteter tager udgangspunkt i de styrkede læreplaner og med de særlige kompetencer personalet er i besiddelse af.

Dagligdagen er bygget op omkring fællesskaber, som tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger.

Vi skaber struktur og faste rammer ved at give tryghed og forudsigelighed, hvilket blandt andet opnås ved tydelige voksne.

Vi vægter forældresamarbejdet højt. Med respekt for, at forældrene er dem, der kender barnet bedst.

Der afholdes individuelle forældresamtaler om barnet samt et årligt forældremøde.

Børnene er tilknyttet den samme stue fra start til slut og derved er gruppen repræsenteret af børn i alderen 3-6 år.

Alle børn er ude at lege hver dag og vi bestræber os på, at sovebørnene når at komme ud inden middag.

Så ofte, det er muligt, opdeler vi børnene i mindre grupper, både ved tilrettelagte aktiviteter og ved fri leg. Vi mener, at børnene trives bedst når der er overskuelighed i hverdagen. Ved at være i mindre grupper, skabes der mere ro og personalet kan give det enkelte barn mest mulig nærvær og opmærksomhed.

Vi har et fælles kælderrum, som bruges til motorik og sanglege.

Tværgående grupper:

MAXIérne er førskolebørnene. De mødes på tværs af husene fra marts måned og to gange om måneden. De mødes i grupper med de børn, som skal gå på samme skole. Vi samarbejder med skolerne og kommer på skolerne på jævnlige besøg fra maj måned til skolestart. Vi har enkelte børn, som skal afsted alene til en af skolerne og for dem forsøger vi at deltage på lige vilkår som ved de andre børn. 

 

 

Børneby Øster
Sønderparken 40-42b  -  7430 Ikast
Tlf. 99604578  -  bikjo@ikast-brande.dk