; ; Læringssyn
Gå til hovedindhold

Læringssyn

Læring skal forstås i bred betydning.

     Vi ved at der sker læring for barnet gennem hele dagen. Det er såvel i garderoben, i samværet med               andre, hvor der bl.a øves i at håndtere krav og i det hele taget at være en del af en gruppe.

     Der er den uformelle og den formelle læring som herunder beskrives:

  • Den uformelle læring, som sker gennem dagligdagens aktiviteter og gøremål, hvor børnene lærer gennem iagttagelse, efterligning og i samspil med andre.
  • Den formelle læring er bevidst planlagt med henblik på udvikling af børnenes erkendelse, forståelse og færdigheder indenfor et valgt tema.