Skip to main content

Læringssyn

Læring skal forstås i bred betydning.

  • Den uformelle læring, som sker gennem dagligdagens aktiviteter og gøremål, hvor

børnene lærer gennem iagttagelse, efterligning og i samspil med andre.

  • Den formelle læring er bevidst planlagt med henblik på udvikling af børnenes erkendelse, forståelse og færdigheder indenfor et valgt tema.