Gå til hovedindhold

Læringssyn

Læring skal forstås i bred betydning.

Billedet viser børn der er ved at lægge kastanjer i jorden.

     Vi er opmærksomme på at der sker læring for barnet gennem hele dagen. Det sker såvel i garderoben,           ved bordet til spisetid, til samling og generelt i samværet med andre, hvor der øves at håndtere krav og i       det hele taget øve, at være en del af en gruppe.

     Der er den uformelle og den formelle læring som herunder beskrives:

  • Den uformelle læring, som sker gennem dagligdagens aktiviteter og gøremål, hvor børnene lærer gennem iagttagelse, efterligning og i samspil med andre.
  • Den formelle læring er bevidst planlagt med henblik på udvikling af børnenes erkendelse, forståelse og færdigheder indenfor et valgt tema.